رفع مشکل اجرا نشدن نرم افزار در ویندوز 10 و 11 بعد از بروزرسانی WINDOWS SECURITY